Skip to main content

Tehlikeli kimyasal yönetmeliğinin amacı, tehlikeli kimyasalların kontrol altına alınarak olumsuz etkilerinden çevre ve insanın korunmasına yönelik idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

Yönetmelik;Tehlikeli kimyasalların tespiti, sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanmasına ilişkin usul ve esasları, tehlikeli kimyasalların üretimi, depolanması, taşınması faaliyetlerine ilişkin esasları, tehlikeli kimyasallar ve tehlikeli eşyanın kullanımı ve piyasaya arzına ilişkin esasları, kimyasalların ithalat ve ihracatına ilişkin usul ve esasları, tehlikeli kimyasallar ve tehlikeli eşya ile iştigal olunmasına ilişkin hükümleri, kimyasallar ile tehlikeli eşyanın piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin hükümleri kapsar.

Leave a Reply

  Adınız

  E-posta Adresiniz

  Telefon Numaranız

  Firmanız/Kurumunuz

  Hizmet Alanı

  Mesajınız