Skip to main content

Alkol piyasası daire başkanlığı çalışmaları kapsamında  etil alkol ve metanolün üretimi, iç ve dış ticareti, denatürasyonu, ambalajlanması, dağıtımı, üretimde kullanılması amacıyla elde bulundurulması, depolanması, geri kazanımı, işlemesi, üretim tesislerinin kurulması, üretim izni, proje tadilatı, kapatılması ve her türlü devir işlemleri ile 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun uygulanmasına yönelik işlemler ve tüm bu işlemlerin teknik kontrolüne ilişkin çalışmalar bulunmaktadır.

Etil alkol ve metanol ile ilgili olarak toptan alkol satış yapılabilmesi için TAPDK tarafından gerekli şartların sağlanarak belgelendirmenin yapılması gerekmektedir.

Leave a Reply

  Adınız

  E-posta Adresiniz

  Telefon Numaranız

  Firmanız/Kurumunuz

  Hizmet Alanı

  Mesajınız