TS EN 12128 Standardı

TS EN 12128 Standardı Biyoteknoloji, araştırma geliştirme ve analiz laboratuvarları ve Mikrobiyoloji laboratuvarlarının korunma seviyeleri, risk alanları, yerleri ve fiziksel güvenlik kuralları ile ilgili belirlemeler yapmaktadır. Kapsama alanı araştırma geliştirme ve analiz biyoteknoloji laboratuvarları ve mikrobiyoloji laboratuvarlarının tecrit seviyeleri, risk alanları yerleri ve fiziksel güvenlik kurallarını kapsar. Biyogüvenlik genel anlamı ile insan sağlığı ve çevreye zarar […]

Laboratuvar Güvenliği

LabSafe Laboratuvar Güvenliği Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri EĞİTİM HİZMETLERİMİZ E101 Laboratuvarda Çalışanlara Yönelik İş Güvenliği Bilinçlendirme ve Farkındalık Eğitimi Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları, Güvenli Çalışma İlkeleri Laboratuvarda Oluşabilecek İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Sebepleri Çalıştığımız Kimyasalları ve Mikroorganizmaları Tanıyalım Laboratuvar Kazalarının Önlenmesi ve Alınması Gereken Tedbirler Kimyasalların ve Atıklarının Depolanması, Toplanması ve Bertarafı […]

Laboratuvar Güvenliği Eğitimi

Laboratuvarlar gibi tehlikeli kimyasal ve biyolojik maddeler ile sürekli yakın temasta bulunulan çalışma ortamlarında başta biyolojik ve kimyasal riskler ve bunların yanı sıra da yapılan işin niteliğine göre fiziksel ve ergonomik riskler de çalışanları tehdit etmektedir. Bu nedenle laboratuvar çalışmalarında güvenlik işveren ve yönetim tarafından öncelikli olarak ele alınmalı ve uygulanabilir bir risk yönetimi ile […]

Laboratuvar İş Güvenliği Mevzuatı İşveren Yükümlülükleri

Laboratuvar İş Güvenliği Mevzuatı İşveren Yükümlülükleri; Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak, İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemek, denetlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak, Risk […]

Laboratuvarda Gürültü Kaynaklı Fiziksel Tehlikeler Nelerdir

İş Güvenliği Önemlidir!!!!! Laboratuvarda Gürültü Kaynaklı Fiziksel Tehlikeler Nelerdir? Sesin yoğunluğuna, temas süresine ve temas sıklığına bağlı olarak; Kas gerilmeleri ve kan basıncında artış Solunum hızlanması ve stres İş veriminde azalma Uzun vadede etkisi geçici ve kalıcı işitme kaybı olarak sıralanabilmektedir. Kulak koruyucu donanımların kullanılması ile gürültü maruziyetine karşı önlemler alınmaktadır.

Kimyasal Ve Biyolojik Tehlikelere Maruziyet Yolları

Kimyasal Ve Biyolojik Tehlikelere Maruziyet Yolları ; Solunum yoluyla (toz, buhar, gaz ve aerosoller) Deri ve mukoza yoluyla; deri, göz, ağız ve burun mukozası veya kesici delici yaralanma Ağız yoluyla (yutma) olarak sıralanabilmektedir. Solunum koruyucu maske laboratuvar çalışanlarının analizler sırasında kullandıkları katı ve sıvı kimyasallardan oluşan toz ve sıvı zerreciklerden, gaz, buhar ve partiküllerden korunması […]

Kimyasal Atık Kapları

Kimyasal atık kapları özellikle parlayıcı kimyasalların depolanması, taşınması, doldurulup boşaltılmasında gerekli emniyetin sağlanması amacı ile kullanılmaktadır. İçerisine konulan kimyasalın alev alıp parlamasını engellemek amacı ile alev tutucu girişi bulunmaktadır.

Vücut Koruma (laboratory coats)

Delinme, kesilme, erimiş metal sıçraması, kimyasallar ve x ışınlarına karşı gövde ve karın bölgesini korumak amacı ile laboratuvar güvenliği sistemi içerisinde kullanılan ürünler içerisinde yeralmaktadır. Kimyasal koruma sağlayan, gaz geçirmeyen, sıvı geçirmeyen, aerosol geçirmeyen, kuru partiküllere karşı koruma sağlayan, biyolojik tehlikeye karşı koruma sağlayan, radyoaktif partikül kirlenmesine karşı koruma sağlayan vücut koruma ürünleri bulunmaktadır.