Skip to main content

Pamuklu eküvyon çubuğu ve taşıma besiyeri içeren tüpten oluşan kullanıma hazır, steril bakteriyolojik üründür. Besiyerli Kültür Tüpü, analiz edilecek bölgelerden örnek alınmasını, alınan örnekteki kültürün uzun süre canlılığını kaybetmeden muhafazasını ve uygun koşullarda taşınmasını sağlar. Amies ve Stuart besiyerleri, bakterilerin enzimatik reaksiyonlarından kaynaklanan zararlarını önleyen ve besleyici olmayan bir bileşime sahip yarı katı besiyerdir. Opsiyonel olarak ilave edilen “kömür” ise zor gelişen hassas mikroorganizmaların, analize alınana kadar geçen süre içerisinde canlı kalmasını sağlar. Amies besiyeri, üretral, vajinal ve endo-servikal örnekler gibi klinik numunelerin alınması ve taşınması için uygundur. Stuart besiyeri ise daha yaygın bir kullanım alanına sahip olup, klinik ve endüstri uygulamalarına yöneliktir.

Leave a Reply

  Adınız

  E-posta Adresiniz

  Telefon Numaranız

  Firmanız/Kurumunuz

  Hizmet Alanı

  Mesajınız