Skip to main content

Iyon kromatografisi, iyon degistirme reçineleri tarafindan iyonlari ayirma ve tayin etme metodudur. Anyonlari ayirmak için anyon degistirme reçineleri, katyonlari ayirmak için katyon degistirme reçineleri kullanilir. Kati bir maddenin yapisinda bulunan iyonlarin, bu kati maddenin temasta oldugu bir çözelti içindeki ayni cins yüklü olan baska iyonlarla bir dengeye göre degistirilmesi özelligine dayanir.
Iyon kromatografisi ağırlıklı olarak su analizlerinde anyon ve katyonların tayininde kullanılan cihazlardır. İçme suyu, atık su vb. su numunelerinde anyon, katyon, siyanit, iyodin, sülfür ve geçiş elementleri gibi parametreler iyon kromatografisi ile tayin edilebilir.

Leave a Reply

  Adınız

  E-posta Adresiniz

  Telefon Numaranız

  Firmanız/Kurumunuz

  Hizmet Alanı

  Mesajınız