Zedelenmiş nişasta miktarının enzimlere etkisi sonucu fermantasyondaki önemi nedeni ile un içerisinde belilrli düzeyde olması önem taşır. Zedelenmiş nişasta analiz cihazı, un numunelerinde nişasta zedelenmesi analizi amacı ile kullanılmaktadır (Zedelenmiş nişasta granülleri tahribata uğramış nişasta).

Detaylı Bilgi İçin..
Tedarikçi Firmalar

Tedarikçi Firmalar


Kalibrasyon & Sertifikalandırma

Kalibrasyon & Sertifikalandırma


Teknik Servis, Bakım & Onarım

Teknik Servis, Bakım & Onarım