Yemlerde protein olmayan bir azot kaynağı olarak ilave edilen üre, hayvanlar için emilebilen miktarı aşması durumunda zehirlenmelere, hayvanlarda hastalanmaya yol açar. Bu nedenle yemde üre miktarının doğru tespiti hayvanlara verilecek yem miktarının düzenlenmesi için önem taşır. Yemde üre analizleri varlığını/yokluğunu belirlemek amacı ile kalitatif ya da miktar belirleyebilmek amacı ike kantitatif yöntemlerle yapılır. Kullanılan laboratuvar ürünleri içerisinde spektrofotometre, hassas terazi, balonjoje, pipet, huni, erlen sayılabilir.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri