Yem doğal özelliklerine bağlı olarak belirli düzeyde su içerir. Su miktarı tane yem ve samanlarda %10-12, yeşil otlarda %40-80 arası değişir. Tane yemlerde su içeriğinin % 10 dan fazla olmaması tercih edilir. Aksi durum yemin bozulmasına ve hayvanlarda sağlık sorunlarına yol açar.

 

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri