Yemlerin besin değerinin tespiti amacı ile analizler gerçekleştirilir. Hasat, yemin işlenmesi ve depolama süreçlerinde oluşabilecek değişimlerin tespiti için analizler değer taşır. Yem kuru madde ve su içeriğinden oluşur. Analiz numunenin belirli bir sıcaklık derecesinde ısıtılarak suyu uçurulduktan sonraki ağırlığının alınması esasına dayanır. Kuru madde analizi ilk ağırlık ile kurutulduktan sonraki ağırlık arasındaki farkın bulunup, yüzde olarak hesaplanması temeline dayanır. Yemde bozulma olmaması için kuru madde oranı % 85 ‘in altına inmemelidir. Etüv, hassas terazi ve desikatör analizde kullanılan laboratuvar ürünleri içerisinde yer alır.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri