Yem içerisindeki protein, yağ, selüloz, nişasta, şeker gibi besin maddeleri yemin organik kısmını oluşturur. Kalsiyum, fosfor, potasyum, sodyum, tuz, demir, bakır, çinko gibi elementler ise yemin inorganik kısmını oluşturur. Yemde suyu uşurduktan sonra kalan kuru madde yakıldığı zaman geriye kül kalır. Kalan kül yemin inorganik kısmı yanıp uzaklaşan kısın ise yemin organik kısmı kabul edilir. Genel olarak yemde kuru maddenin %10 luk kısmı kül % 90 lık kısmı ise organik maddelerden meydana gelir. Hayvansal kökenli yemlerde kül orani % 20-30 arasıdır.
Yemde ham kül analizi ise yem numunesinin 550 ‘C de yakılarak elde edilen külün numune miktarına oranlaması ile yüzde kül miktarının hesaplanması esasına dayanan analizdir

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri