Nem miktarı gıdanın dayanıklılığını etkiler ve gıdanın kalitesini belirleyen önemli bir etkendir. Nem miktarı yükseldikçe mikroorganizma aktivitesi artar. Küf, filizlenme, zararlı böcekler, toksinler gibi sonuçlar ortaya çıkar. Raf ömrü ve depolama koşullarını belirlemede önemli bir koşuldur. Nem tayini çoğunlukla kurubaklagil, tahıl ve tahıl ürünleri, baharatlar gibi nemi az olan gıdalarda uygulanır. Analiz için laboratuvarlarda DFA nem analiz cihazı kullanılmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri