Gıdalardaki madensel maddelere, mineral madde veya yakma sonucu arta kalan inorganik maddeler kül denir. Yani organik bileşenlerin haricindeki gıda bileşenleridir. Kül analizi içerikteki inorganik maddeyi hesaplamada kullanılır. Külde kalsiyum, magnezyum, potasyum ve sodyum içeriği demir, çinko, alüminyum, bakır gibi elementlere göre daha fazla bulunur. Numunenin bütün organik maddelerinin yanmasini sağlayan koşullar altinda (550-600 C) sabit ağırlığa ulaşması ilkesine dayanır. Gıdalarda elde edildiği kaynakta herhangi bir hastalığın yada anormalliğin varlığı hakkında bilgi vermesi açısından kül analizi önemlidir.

 

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri