Boya oluşturmada 4 unsur bulunmaktadır; bağlayıcılar, pigment ve dolgu maddeleri, çözücüler, kimyasal katkı maddeleri. Katı madde miktarı bağlayıcı, pigment ve dolgu maddeleri miktarının toplam boya miktarına oranı olarak hesaplanmaktadır. Katı madde analizi fırınlanmanın yapıldığı sıcaklık ve sürenin ölçülmesi amacı ile yapılmaktadır. Boya yoğunluğu piknometre yardımı ile ölçülebilmektedir. Katı maddenin yoğunluğu ise Westphal terazisi kullanılarak ölçülebilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri