Yüzde olarak ifadelendirilen tohumlardan ekstrakte edilen toplam yağ miktarı yağlı tohumlardaki yağ miktarını vermektedir. Analizin yapılabilmesi için tohumların yabancı maddelerden arındırılarak saf tohumda gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Analiz için gerekli olan laboratuvar ürünleri içerisinde etüv, Soxhlet cihazı, ısıtıcı ocak, havan sayılabilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri