Yağlı tohumlardan elde edilecek küspenin besin değerinin belirlenebilmesi amacı ile yağlı tohumlarda toplam azot miktarı analizi yapılmaktadır. Kjeldahl yönteminin uygulandığı analizde kjeldahl cihazı, erlen kullanılan laboratuvar ürünleri arasında yer almaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri