Serbest yağ asidi trigliserit yapıya bağlı olmayan, serbest yağ asidini belirtmektedir. Ham yağda fazla miktarda bulunan serbest yağ asitleri, rafine edildikçe belirli bir düzeye inmektedir. Yağın kalitesinin belirlenmesinde ve raf ömrü takibinde önemli bir parametredir ve nötralizasyon takip parametresi olarak da kullanılır. Serbest yağ asitleri kısaca FFA(free fatty acids) olarak tanımlanır. Yağ asidi yüksekliği yağın acılaşmaya başladığının göstergesidir.

 

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri