Yağ analiz laboratuvarlarında yapılan çalışmalara; taklit ve tağşişlerin tespiti, yeni ürün ve yöntem geliştirilmesi, düşük enerjili yağ ürünleri geliştirilmesi, bozunmaların tespiti için sensör geliştirilmesi, atık yağlardan katma değeri yüksek ürün geliştirilmesi amacı ile gerçekleştirilen analiz ve araştırmalar örnek olarak gösterilebilir.

Bu laboratuvarlarda kullanılan cihazlardan bazıları Gaz kromatografi Cihazı-FID (GC-FID),Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografi CihazıHomojenizatör olarak gösterilebilir.

Detaylı Bilgi İçin..
Bu Alandaki Laboratuvarlar

Bu Alandaki Laboratuvarlar


Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Kullanılan Ürün Tedarikçileri


Kurulum ve Danışmanlık

Kurulum ve Danışmanlık


Akreditasyon ve Belgelendirme

Akreditasyon ve Belgelendirme