XRD Cihazı X-Işını Kırınım yöntemi çalışma esası her bir kristalin fazın kendine özgü atomik dizilimlerine bağlı olarak, X-ışınlarını karakteristik bir düzen içerisinde kırmasıdır. XRD cihazı ile kristal, polimerler gibi numuneler üzerinde nitel ve nicel incelemeleri yapılabilir.

Detaylı Bilgi İçin..
Tedarikçi Firmalar

Tedarikçi Firmalar


Kalibrasyon & Sertifikalandırma

Kalibrasyon & Sertifikalandırma


Teknik Servis, Bakım & Onarım

Teknik Servis, Bakım & Onarım