Buğdayda bulunan depo proteinine gluten denir. Gluten fermantasyon sırasında maya tarafından üretilen CO2 gazının tutulmasını ve yüksek hacimli ekmek oluşumunu sağlar.
Kuru gluten analizi yaş glutenin belli sıcaklık ve sürede kurutulması ile kuru gluten elde edilmesi esasına dayanır  Kuru gluten miktarı,etüvde veya yaş gluteni hızla kurutmak için geliştirilen özel aletlerde (Örn: Glutork) tayin edilebilir.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri