TS EN 12128 Standardı Biyoteknoloji, araştırma geliştirme ve analiz laboratuvarları ve Mikrobiyoloji laboratuvarlarının korunma seviyeleri, risk alanları, yerleri ve fiziksel güvenlik kuralları ile ilgili belirlemeler yapmaktadır. Kapsama alanı araştırma geliştirme ve analiz biyoteknoloji laboratuvarları ve mikrobiyoloji laboratuvarlarının tecrit seviyeleri, risk alanları yerleri ve fiziksel güvenlik kurallarını kapsar.

Biyogüvenlik genel anlamı ile insan sağlığı ve çevreye zarar vermeden laboratuvar ortamında çalışma koşullarının düzenlenmesini sağlamak amacı ile oluşturulan kural ve işlevlerin bütünüdür. Laboratuvar kazaları ve uygulamaları çok ciddi riskleri beraberinde getirmektedir. Yaşanarak edinilen kötü deneyimler bu konuda belirli kuralların oluşturulması ve bu kuralların uygulanmasının zorunlu hale getirilmesi sonucunu doğurmuştur. Risk taşıyan materyallerle çalışma potansiyeli yüksek mikrobiyoloji, biyokimya ve patoloji laboratuvarlarında uyulması gereken kurallar standart haline getirilmiştir.

 

Detaylı Bilgi İçin..
Belgelendirme

Belgelendirme


Eğitim ve Danışmanlık

Eğitim ve Danışmanlık