Topraklarda en çok klor, sülfat, karbonat ve bikarbonat gibi anyonlarla, sodyum, kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi katyonlar bulunur. Bu anyon ve katyonlar birleşerek toprakta tuzları oluşturur. Anyon ve katyonlar bitkilere zarar verecek oranda ise bu topraklar tuzlu toprak olarak adlandırılır. Topoğrafya, iklim, taban suyu, gübreleme gibi faktörler tuzluluğa yol açabilir. Topraktaki tuzluluk su tutma kapasitesini düşürür ve bitki köklerinin su alımını engeller. Tuzun yapısında yüksek oranda bulunan sodyum, klor ve bor gibi elementler de bitkiler için toksik etki oluşturur. Analiz için kullanılan laboratuvar ürünleri içerisinde kondüktometre, erlen, beher, hassas terazi sayılabilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri