Toprağın kireçli veya asitli olduğunun bir göstergesi olarak pH ölçümü yapılır. Türkiye toprakları genellikle kireçli olduğundan pH değeri genellikle yüksek tespit edilir. Gübre kullanımında yüksek oran da pH değerini yükselten bir etkendir. Yüksek pH’lı toprakta kalsiyum fazlalığı demir, magnezyum ve bor eksikliği görülür. Canlı yetişmesinde verim kaybına neden olur.
Toprakta yüksek pH‘ı düşürmenin yolu kükürttür. Verimli tarım yapılabilmesi için mutlaka organik madde arttırılması ile pH normal seviyeye getirilmelidir. Ayrıca her bitkinin ideal yaşayabileceği ortam vardır ve bu ortam asit-alkali veya nötr olabilir. Bu nedenle toprağın pH değer ölçümü önemli bir faktördür.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri