Toprak ilmi ve ekoloji laboratuvarında toprak ve bitkisel kütledeki karbon ve azot stokları, azot mineralizasyonu, toprak ve bitkilerdeki besin elementleri stokları, bitkilerin beslenme ve büyüme ilişkileri, ormancılık uygulamalarının toprak ve bitki üzerindeki etkileri, toprak sistematiği ve haritacılığı, yetişme ortamı özellikleri, orman ekosistemlerinin izlenmesi ve araştırılması, toprak fiziği araştırmaları yapılan çalışmalara örnek olarak verilebilir.
Toprak, bitki ve su örneklerinde karbon, azot analizleri, element analizleri (Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Sodyum, Demir, Alüminyum, Mangan, Magnezyum, Kükürt, Kurşun, Bakır, Nikel, Krom, Kadmiyum, Bor, Çinko vb), azot bileşiklerinin analizleri, pH analizi, elektrik iletkenlik analizi, kireç tayini, toprağın fiziksel analizleri gibi analizler toprak ilmi ve ekoloji laboratuvarında gerçekleştirilen analizlerdendir.

Detaylı Bilgi İçin..
Bu Alandaki Laboratuvarlar

Bu Alandaki Laboratuvarlar


Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Kullanılan Ürün Tedarikçileri


Kurulum ve Danışmanlık

Kurulum ve Danışmanlık


Akreditasyon ve Belgelendirme

Akreditasyon ve Belgelendirme