Toprakta bulunan bitki besin miktarını tespit ederek, yetiştirilecek bitkilerin ihtiyacı olan gübre cinsini ve miktarını ortaya koymak amacıyla toprak içerik analizleri yapılır.Bu analizlerle toprağın içerisindeki bitki besin miktarları belirlenir ve bu analizlere göre topraktaki eksik olan değerler belirlenerek gerekli gübre miktarları tespit edilir.Toprak–bitki ve su analiz laboratuvarlarında yapılan analizlerle uygulanan gübrenin bitkiye sağladığı yarar, topraktaki besin miktarından bitkinin faydalanma düzeyi, sulamada kullanılan suyun özelliği gibi analizler gerçekleştirilir.

Detaylı Bilgi İçin..
Kurulum ve Danışmanlık

Kurulum ve Danışmanlık


Akreditasyon ve Belgelendirme

Akreditasyon ve Belgelendirme