Toprakta bulunan bitki besin maddesi düzeylerini belirleyerek o toprakta yetiştirilecek bitkilerin gereksinim duyduğu bitki besin maddelerinin cinsini ve miktarını belirlemek amacıyla toprak analizi yapılır. Toprak analizi yapılması ile toprak verimliliğinin anlaşılması ve çıkan sonuçlara göre elverişli ortam yaratılması mümkün olabilir.

Toprak analiz laboratuvarlarında gerçekleştirilen toprak analizleri;
• Toprakta pH analizi
• Toprakta tuz analizi
• Toprakta nem analizi
• Toprakta hacim ağırlığı, tane yoğunluğu analizi
• Toprakta kireç analizi
• Toprakta agregat stabilitesi analizi
• Toptakta organik madde analizi
• Toprakta makro element analizi
• Toprakta ağır metal analizi olarak sıralanabilir.

Bu laboratuvarlarda kullanılan laboratuvar ürünleri içerisinde ICP, etüv, pH metre, santrifüj, azot protein tayin cihazı yer almaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..
Bu Alandaki Laboratuvarlar

Bu Alandaki Laboratuvarlar


Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Kullanılan Ürün Tedarikçileri


Kurulum ve Danışmanlık

Kurulum ve Danışmanlık


Akreditasyon ve Belgelendirme

Akreditasyon ve Belgelendirme