Toksikoloji ve Ekotoksikoloji laboratuvarları çalışmaları içerisinde toksik maddelerin etkisine yönelik biyokimyasal ve hematolojik analizler, histopatolojik incelemeler yer almaktadır. Hücre kültürü ve toksikolojik çalışmalardan elde edilen hücre ve dokularda spesifik moleküllerin belirlenmesi ve görüntülenmesine yönelik çalışmalar ve ayrıca toksik kimyasalların pestisit ve ağır metal kalıntı analizleri toksikoloji laboratuvarı çalışma konuları iiçerisinde yer almaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..
Bu Alandaki Laboratuvarlar

Bu Alandaki Laboratuvarlar


Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Kullanılan Ürün Tedarikçileri


Kurulum ve Danışmanlık

Kurulum ve Danışmanlık


Akreditasyon ve Belgelendirme

Akreditasyon ve Belgelendirme