Tıbbi atıkların bertar edilmesi aşamasında kullanılan sterilizasyon yönteminde amaç hastalık yapan etmenlerin ortadan kaldırılmasıdır. Bu amaç ile yapılan işlemde fiziksel, kimyasal ve parçalama gibi mekanik yöntemlerin yanında mikrodalga, kızgın buhar, ışınlama gibi yöntemler kullanılabilmektedir.
Bu işlemde amaç tıbbi atıklarda bakteri sporları da dahil tüm mikrobiyal yaşamın yok edilmesi için bertaraf ve analiz çalışmalarını gerçekleştirmektir.
Belediyelerce veya yetkilerini devrettiği kuruluşlar tarafından yapılan sterilizasyon işlemi uygulanan tıbbî atıklar, evsel atık depolama alanlarında depolanarak bertaraf edilebilirler.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri