Sağlık Bakanlığı Yönetmenliği gereğince tıbbi atıkların toplanması ve biriktirilmesi amacıyla kullanılan kırmızı renkli, güvenli kapatılabilir, plastik biriktirme kabı olarak normal bir çöp poşetine göre yönetmelikde belirlenen esaslar ile üretilmesi gerekmektedir. Yırtınma, taşınma, delinme ve sızdırmaya karşı dayanıklı olmalı ve belirlenen yük taşıma kapasitesini içermelidir. Uygun kalınlıkta ve tıbbi atık amblemi taşımalıdır. Tıbbi, tehlike taşıyan, enfeksiyöz, patolojik ve kesici-delici atıklar, genotoksik, farmasötik ve kimyasal atıklar ile ağır metal içeren atıklar bu kapsamda değerlendirilir.

Detaylı Bilgi İçin..
Tedarikçi Firmalar

Tedarikçi Firmalar


Kalibrasyon & Sertifikalandırma

Kalibrasyon & Sertifikalandırma


Teknik Servis, Bakım & Onarım

Teknik Servis, Bakım & Onarım