Tıbbi-aromatik bitkiler laboratuvarları gıda, ilaç ve kozmetik endüstrisinde ekonomik değeri olan tıbbi ve aromatik bitkilerin toplanması, korunması ve biyolojik, ekolojik, genetik ve sistematik özellikleri ile kültüre alınması amacı ile gereken çalışmaların gerçekleştirilmesi, ayrıca bu bitkilerin yetiştirilmesi sürecinde karşılaşılabilecek hastalık ve zararlıları belirleme ve bunlarla savaşma amacı ile yapılabileceklerin üzerine çalışma amacı ile kurulmuş laboratuvarlardır. Yapılan analiz çalışmalarında tıbi ve aromatik bitkilerin kimyasal ve beslenme özelliklerinin belirlenmesi amacı ile fiziksel, kimyasal, enstrümental Analiz (Spektrofotometre, Gaz Kromatografisi, Sıvı Kromatografisi) ve mikrobiyolojik analizler bu laboratuvarların çalışma alanları içerisinde yer almaktadır.

Tıbbi-aromatik bitkiler laboratuvarlarında gerçekleştirilen analizler;

uçucu yağ bileşenleri analizi,
yağ asitleri analizi,
aromatik, fenolik, karotenoid, antosiyanin vitamin bileşen analizleri,
toplam kurumadde tayini,
kül tayini,
suda çözünür kurumadde miktarı (briks),
pH, asitlik,
kırılma indisi,
su aktivitesi,
polarizasyon değeri,
toplam yağ,
uçucu yağ tayin,
antioksidan aktivite,
renk tayini analizleri olarak sıralanabilir.

Bu laobaratuvarlarda kullanılan anliz cihazları içerisinde  sıvı kromatografisi-kütle spektrometresi (LC-MS-MS), gaz kromatografisi-kütle spektrometresi (GC-MS), yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC),  etüv, hassas terazi, su banyosu, saf su cihazı, inkübatör, mikroskop bulunmaktadır.

 

Detaylı Bilgi İçin..
Bu Alandaki Laboratuvarlar

Bu Alandaki Laboratuvarlar


Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Kullanılan Ürün Tedarikçileri


Kurulum ve Danışmanlık

Kurulum ve Danışmanlık


Akreditasyon ve Belgelendirme

Akreditasyon ve Belgelendirme