Termogravimetrik ve Diferansiyel Termal Analiz Cihazı numunenin sıcaklık artışı ile örnekte meydana gelen termal ve gravimetrik değişimleri belirlemek amacı ile kullanılmaktadır. Su kaybı, organik madde uzaklaşması gibi ağırlık değişimleri TG cihazı ile, ekzotermik ya da endotermik reaksiyonlar sonucu meydana gelen sıcaklık değişimleri ise DTA cihazı ile tespit edilir.

Detaylı Bilgi İçin..
Tedarikçi Firmalar

Tedarikçi Firmalar


Kalibrasyon & Sertifikalandırma

Kalibrasyon & Sertifikalandırma


Teknik Servis, Bakım & Onarım

Teknik Servis, Bakım & Onarım