Reichert-meissl sayısı , 5 g yağdaki asitliğin nötralizasyonu için gerekli olan 0,1 N NaOH çözeltisinin mL olarak miktarıdır ve tereyağının sabunlaştırılmasından sonra , süt yağları için karakteristik olan düşük moleküllü yağ asitlerinin su buharıyla uçurularak damıtılması ve damıtma ürününün bir toplama kabında toplanarak ayarlı bir alkali çözeltisi ile titre edilmesi esasına dayanmaktadır. Tereyağının diğer çeşit yağlarla katkılı olup, olmadığını belirlemek için reichert-meissl sayısının analizi gerekmektedir. Analiz için hassas laboratuvar terazisi, Damıtma cihazı ( polenske cihazı) kullanılan cihazlar içerisinde sayılabilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri