Temiz oda üretim ve araştrıma amacıyla kurulan havadaki toz ve diğer parçacıklardan arındırılmış sıcaklık ve nem kontrollü çalışma ortamıdır. Temiz oda sağlanabilmesi için havalandırma sistemi, ortamda kullanılan araç ve gereçler ayrıca ortama giriş çıkışlarda özel önlemler gereklidir. Partikül sayımı, hava debisi, hava akış hızı ve aynılığının ölçülmesi, hava basınç farkı, hava akış yönü belirleme ve görüntüleme, hepafiltre kaçak testi, sıcaklık ve nem ölçümü, biyokontiminasyon kontrolü analizleri temiz oda analizleri içerisinde yar almaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri