Azo boyar maddeler, doğal olmayan, kolay modifiye edilebilen, bu sayede kolayca farklı azo boyar maddelerin sentezlenmesine imkan sağlayan, basit ve tümü sentetik olarak üretilen maddelerdir. Maliyetinin düşük olması sebebiyle dünyanın boya ihtiyacını önemli ölçüde karşılamış başta deri, tekstil sanayisinde olmak üzere birçok alanda yaygın olarak kullanılmış ve büyük katkılar sağlamıştır. Azo boyar maddeleri, biyolojik olarak parçalanamamaları ve canlılar üzerinde toksik etki oluşturması nedeni ile atık su arıtımında problem yaratmaktadırlar. Azo boyar maddelerin, insan sağlığını olumsuz yönde etkilediği ve kanserojen oldukları yapılan birçok bilimsel çalışmalar ile netleştirilmiştir. Birçok Avrupa ülkesinde ve ülkemizde arilaminler ve bazı boyar maddelerin deri, tekstil ve hazır giyim ürünlerinde kullanılması yasaklanmıştır. Deri, tekstil ve hazır giyim ürünleri üreticileri ve boyahaneleri ilgili bakanlıklarca denetimlere tabii tutulmakta ve olumsuz koşullar tespit edildiğinde cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri