Tehlikeli kimyasal yönetmeliğinin amacı, tehlikeli kimyasalların kontrol altına alınarak olumsuz etkilerinden çevre ve insanın korunmasına yönelik idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

Yönetmelik;Tehlikeli kimyasalların tespiti, sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanmasına ilişkin usul ve esasları, tehlikeli kimyasalların üretimi, depolanması, taşınması faaliyetlerine ilişkin esasları, tehlikeli kimyasallar ve tehlikeli eşyanın kullanımı ve piyasaya arzına ilişkin esasları, kimyasalların ithalat ve ihracatına ilişkin usul ve esasları, tehlikeli kimyasallar ve tehlikeli eşya ile iştigal olunmasına ilişkin hükümleri, kimyasallar ile tehlikeli eşyanın piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin hükümleri kapsar.

Detaylı Bilgi İçin..
Belgelendirme

Belgelendirme


Eğitim ve Danışmanlık

Eğitim ve Danışmanlık