Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesine taraf olan ülkeler tehlikeli atıklarla diğer atıkların ve bunların sınırlarötesi taşınımının insan sağlığı ile çevrede yol açtığı zarar tehlikesinin bilinci ile tehlikeli atıkların ve diğer atıkların yönetimi ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması hususunda insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek şartlar altında gerçekleştirilmesi hususunda gereken başlıklarla ilgili olarak gerekli tedbirleri almak ile yükümlüdür. Türkiye Sözleşmeyi 1989 yılında imzalamış 1994 yılında onaylayarak taraf olmuştur.

Detaylı Bilgi İçin..
Belgelendirme

Belgelendirme


Eğitim ve Danışmanlık

Eğitim ve Danışmanlık