Yapılarında insan sağlığı ve çevre için tehlikeli olan ve zararlılık potansiyeli taşıyan maddeleri içeren atıklar tehlikeli atıklardır ve değerlendirilmesi, depolanabilmesi ve çevreye zararının en aza indirilmesi için fiziksel, kimyasal veya biyolojik işlemlere tabi tutulurlar. Bu işlemlerden geçirilen tehlikeli atıkların tehlikeli atık özelliği taşımadığı veya tehlikesiz olarak depolanabilirliği için belgelendirilmesi gerekmektedir.

Analiz kapsamı;

1.Tehlikeli Atıkta pH analizi
2.Tehlikeli Atıkta Nem (%) analizi
3.Tehlikeli Atıkta İletkenlik analizi
4.Tehlikeli Atıkta Sülfat analizi
5.Tehlikeli Atıkta Fenol analizi
6.Tehlikeli Atıkta Kolrür analizi
7.Tehlikeli Atıkta Florür ananlizi
8.Tehlikeli Atıkta Fenol analizi
9.Tehlikeli Atıkta Krom +6 analizi
10.Tehlikeli Atıkta Serbest Siyanür analizi
11.Tehlikeli Atıkta Toplam Kuru Madde analizi
12.Tehlikeli Atıkta Mineral Yağların analizi
13.Tehlikeli Atıkta Kuru Kalıntı, Nem, Kuru Madde analizi
14.Tehlikeli Atıkta TDS analizi (Toplam çözünebilen Katı)
15.Tehlikeli Atıkta BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen) analizi
16.Tehlikeli Atıkta Ağır Metaller analizi

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri