Tansiyometre toprakta eksik olan nem miktarına göre verilmesi gereken sulama suyu miktarı ve ne zaman sulamaya başlanacağı belirlenebilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Tansiyometre, belli bir miktar su ihtiva eden topraktaki suyun ne kadar bir kuvvetle tutulduğunu gösterir.
Tansiyometre çalışma esası; cihaz içindeki su, topraktaki su içeriği ile dengeye gelene kadar dışarı çıkar. Denge durumunda, topraktaki ve aygıttaki su gerilimleri birbirine eşitlenir. Topraktaki su bitkiler tarafından kullanıldıkça, tansiyometrenin içindeki su dışarı çıkmaya zorlanacağından, tansiyometrenin içindeki vakum artış gösterir. Toprak sulandığında, tansiyometrenin içindeki vakum topraktan su çeker ve ölçülen vakum değeri azalır.

Detaylı Bilgi İçin..
Tedarikçi Firmalar

Tedarikçi Firmalar


Kalibrasyon & Sertifikalandırma

Kalibrasyon & Sertifikalandırma


Teknik Servis, Bakım & Onarım

Teknik Servis, Bakım & Onarım