Tahıllar, gıda maddesi olarak da hayvan yemi olarak da yaygın olarak kullanılmaktadır. Doyurucu ve enerji verici olması nedeni ile gıda maddesi, yem sanayi için de iyi bir yem maddesidir. Nişasta, dekstrin, kola, glikoz, gluten, enzim, malt ve türevlerinin üretimi gibi endüstriyel kullanım alanlarına da sahiptir.
Tahıllar, ekonomik değerinin veya çeşit özelliklerinin belirlenmesi amacıyla çeşitli duyusal, fiziksel ve kimyasal analizlere tabi tutulmaktadır.
Tahıl ve tahıl ürünleri laboratuvarlarında ürün kalite geliştirme çalışmaları kapsamında raf ömrü, doku, hacim, makro mikro yapı geliştirtirme çalışmaları, tahılların işlenmesi ve tahıl bazlı yeni ürün geliştirme yapılan analiz ve çalışmalara örnek olarak verilebilir.

Tahıl laboratuvarlarında kullanılan cihazların bazıları;  değirmen, selüloz cihazı, elek sarsma cihazı, fermentasyon dolabı, fırın olarak sıralanabilir.

Detaylı Bilgi İçin..
Bu Alandaki Laboratuvarlar

Bu Alandaki Laboratuvarlar


Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Kullanılan Ürün Tedarikçileri


Kurulum ve Danışmanlık

Kurulum ve Danışmanlık


Akreditasyon ve Belgelendirme

Akreditasyon ve Belgelendirme