Sütte kir miktarı sütün kalitesini etkileyen bir etmendir. Toz, kıl, bitki ve böcek kalıntılarının tespiti için sütte kirlilik derecesinin tespiti gerekmektedir. Sedimantasyon testi olarak da adlandırılan kirlilik testi için laboratuvarda etüv, sedimantasyon düzeneği, desikatör  kullanılan cihazlar içerisinde yer almaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri