Sütte donma noktası analizi süte su katılarak yapılan hilenin saptanması ve katılan su miktarı hakkında bilgi edinilmesi amacı ile gerçekleştirilmektedir. Sütün donma derecesi 0° C ye ne kadar yaklaşırsa sütün içerisindeki su miktarı o kadar fazla demektir. Damıtık suyun donma derecesi 0° C iken sütün bileşimindeki laktoz ve minerallerden dolayı donma derecesi 0,55° C dir. Sütün asitliğinin artması çözünür madde miktarındaki artışdan dolayı donma noktasının düşmesine neden olur. Süte şeker gibi eriyen maddelerin katılması da donma noktasını düşüren nedenler içerisindedir. Analizde kryoskop cihazı kullanılmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri