SunCollect, fraksiyon kollektör numune hazırlama cihazı, dört ayrı cihazı tek bir ünitede birleştirmektedir. SunCollect,

  •      MALDI-Spotting
  •      Micro and Nano fraction collection
  •      Continuous eluate and matrix deposition
  •      Spraying of matrix and enzim solutions (MALDI Imaging)

Örnek hazırlama MALDI analizinin başarılı sonuçlanması için önemli ve zaman alan bir faktördür.  SunCollect çok hızlı bir hareketle birlikte yüksek hassasiyetle sonuca ulaştıma amacı ile  tasarlanmıştır. Spotlama iğnesi ile, aynı anda <10 nl hacminde küçük ve hassas noktalar biriktirilirken, bir saniyeden daha kısa sürede noktadan noktaya geçilebilmektedir.

Örnekleri ayırmak için Micro-HPLC veya Nano-HPLC kullanıldığında, numunenin bileşenleri, analitik ölçek HPLC’nin kullanıldığı şekilde fraksiyonlar olarak izole edilir. Birçok laboratuvarda, fraksiyonlar mikrotitre plaka (MTP) kuyucuklarına yerleştirilir veya daha fazla araştırma için MALDI-MS hedefleri üzerinde tespit edilir. SunCollect MALDI-Spotter, yaklaşımı kullanarak kesirleri toplamak için olağanüstü bir performans sunar.

Fraksiyonun hacmi büyük olsa bile, tüm fraksiyon toplanabilir ve hiçbir akıtıcı kaybolmaz. Kontrol yazılımı, kullanıcı tarafından optimize edilmiş ve kullanımı son derece basit olacak şekilde tasarlanmıştır. Yeni numune toplama protokolleri girmek veya yeni hedef formatlar oluşturmak çok kolaydır. Ayrıca, yaygın olarak kullanılan tüm üreticilerin çok çeşitli MALDI hedefleri ve MTP’leri önceden tanımlanabilmektedir.

MALDI Püskürtücü
MALDI Görüntüleme için bir Püskürtücü olarak SunCollect

MALDI Görüntüleme kütle spektrometrisi, insan, hayvan ya da bitki dokusu gibi ince dilimler halinde proteinlerin, peptidlerin, farmasötik bileşiklerin ve bunların metabolitlerinin, biyo-işaretleyicilerinin ya da diğer bileşiklerin uzamsal dağılımının görselleştirilmesini sağlar. Varsayımsal biyobelirteç karakterizasyonu ve ilaç geliştirme için umut verici bir araçtır. Yakın zamanda yapılan çalışmalar, MALDI Görüntüleme teknolojisini kullanarak üç boyutlu moleküler görüntüler oluşturma ve bu görüntü hacimlerinin manyetik rezonans görüntüleme (MRI) gibi diğer görüntüleme tekniklerine eş-kayıt kapasitesini de göstermiştir.

Örnek hazırlama genellikle uzamsal çözünürlükte sınırlayıcı faktördür. Sınırlayıcı faktörler, matris kapsamının kristal boyutu ve homojenliği ile analizlerin istenmeyen göçü / difüzyonu içerir.

Çığır açan Doku Kapsama

SunCollect Sistemi, son derece küçük matriks damlacık boyutları üretmek için optimize edilmiş bir sprey üreteci kullanır. Basınçlı hava kullanan patentli püskürtme nozulu ile matriks çözümünü atomize eder.

Detaylı Bilgi İçin..
Tedarikçi Firmalar

Tedarikçi Firmalar


Kalibrasyon & Sertifikalandırma

Kalibrasyon & Sertifikalandırma


Teknik Servis, Bakım & Onarım

Teknik Servis, Bakım & Onarım