Suda sayılabilecek nitrat kaynakları arasında  volkanik kayalar, bazı bitkiler, yağmur suyu, nitratlı gübre, hayvan ve bitki atıklarının parçalanması, pis sular ve endüstriyel atıklar sayılabilmektedir. İçme sularında nitrat konsantrasyonları 4.5 mg/1 düzeyini aştığında sağlık problemleri ortaya çıkmaktadır. Balıklar ve diğer su hayvanları için nitratın toksite sınırı 3-13 g/1’dir.
Suda nitrat analizinde spektrofotometre, mezür, pipet, balonjoje kullanılan laboratuvar malzemeleri içerisinde yer almaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri