Suda organik maddelerin parçalanması sonucu suda amonyak bulunması tespiti özellikle dışkı vb maddelerin karıştığı göstergesi olarak kabul edilir. Kaynak içme ve kullanma sularında amonyak bulunmamalıdır.
Nitrit amonyağın kısmen oksitlenmesi ile oluşur. Suda tespiti dışkı suyunun bulaşması göstergesi olarak kabul edilir.
Sularda amonyak varlığını nessler reaktifi ile tespit etmek mümkündür. Numunede oluşan sarı renk farklılığı, amonyak varlığının göstergesidir. Amonyak miktarının analizi ise spektrofotometrede fotometrik yöntem ile gerçekleştirilir.
Suda nitrit analizi yine spektrofotometre ile gerçekleştirilir. Bu analiz için kullanılan kimyasal çözeltilerin yanı sıra terazi, erlen, pipet, balonjoje, spektrofotometre kullanılan laboratuvar malzemeleri içerisinde yer almaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri