Suya renk veren maddeler demir, manganez, organik madde, bitkiler, evsel ve sanayi atıklardır. Su içinde bulunan çözünmüş veya askıda maddelerin türüne gore az veya çok renkli olabilir. Askıdaki maddelerden dolayı yüzeysel sular çok renkli olabilir ve buna gerçek olmayan renk denilmektedir. Bitkisel veya organik çözünmüş maddeler nedeni ile gelen renk ise gerçek renk olarak adlandırılmaktadır. Renk yoğunluğu genellikle pH ın artması ile artar. Kullanılan yöntemler standart renkte çözeltiler ile karşılaştırma, renk ölçme cihazı ile tayin gibi yöntemlerdir. Spektrofotometre analizde kullanılan laboratuvar cihazıdır.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri