Gıdalara veya doğrudan insan ve hayvanlara hastalık taşıyan zararlıları kontrol etmek amacı ile kullanılan kimyasal yada biyolojik ürünlerin tümüne pestisit denir. Suda yapılan pestisit analizi miktar ve tür tespiti yapılabilmesi amacı ile gerçekleştirilmektedir.

Pestisitlerin sınıflandırılması etkiledikleri canlı türüne göre:
Bakterisitler: Bakterileri öldürenler
Mitisitler: Keneleri öldürenler
Larvasitler: Larvaları öldürenler
Nematositler: Solucanları öldürenler
Akarisitler: Örümcekleri öldürenler
Mollusitler: Salyangozları öldürenler
Herbisitler: Yabancı otları öldürenler
İnsektisitler: Böcekleri öldürenler
Rodendisitler: Kemiricileri öldürenler
Fungusitler: Mantarları öldürenler

Kimyasal yapılarına göre:
Organik klorlu pestisitler
Organik fosforlu pestisitler
Karbamatlı pestisitler
Piretroit grubu pestisitler

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri