Yüzey sularının alkalinitesi hidroksit, karbonat ve bikarbonat içeriğinden dolayıdır. Normal karbonat alkalinitesi hidroksit ve bikarbonat alkalinitesi ile birlikte bulunabilir. CO3-2 ve HCO3-1 iyonlarının sudaki varlığının insani kullanım için risk oluşturup oluşturmadığının tespiti için suda analizler gerçekleştirilir. Suda alkalinite zayıf asitlerin tuzları ve kuvvetli bazlardan oluşur. Özellikle su arıtma uygulamalarında önem taşıyan alkalinite sulama ve endüstriyel kullanıma uygunluğu belirlemede kullanılır.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri