Berrak görüntüsü, koku içermemesi ile temiz olduğunu düşündüğümüz içme ve kullanım suyu özellikle ağır metaller nedeniyle kirlenmiş olabilir.

Civa, arsenik, kurşun, bakır, çinko gibi ağır metaller insan vücunda birikimler yapar ve vücuttan uzaklaştırılamaz. Bu durum pek çok hastalığın nedeni olabilir. Hatta vücutta ağır metal birikimi ölümle sonuçlanabilecek sağlık sorunlarına da yol açabilir.

Suda civa analizi AAS, AFS, ICP-MS benzeri yöntemlerle yapılmaktadır. Swiss-innotech ürünü olan mercurio-CV civa anailiz cihazı ile AAS ve AFS yöntemlerinden soğuk buhar ( Cold vapour ) teknolojisi ile su içinde bulunan çok düşük miktarlardaki civa hızlı ve düşük maliyet gerektirecek bir şekilde belirlenebilir.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri