Bulanıklık, süspansiyon veya solüsyon halinde bulunan maddelerden dolayı dağılan ışığın ölçümü olarak tanımlanabilmektedir. Kum, organik ve inorganik maddeler, çözülebilir renkli organik bileşenler, plankton ve diğer mikroskobik organizmalar gibi askıdaki maddeler  suda bulanıklığa neden olmaktadır.
Suyun berraklığı, evsel tüketim ve çoğu üretim yerleri için önem taşımaktadır. Yüzey sularını kullanan içecek üreticileri, gıda ve diğer endüstriler uygun berraklıkta su hazırlayabilmek için çöktürme, durultma ve filtrasyon işlemlerini kullanmaktadır. Lağımın ve ticari atığın kuvveti de bulanıklıkla ifade edilmektedir. Nehir suyunun bulanıklık derecesi, kirlilik derecesi olarak ölçülmektedir.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri