Su ve Atık sularda yağ ve gres analizi: Yağlar organik asitler ile alkollerin yaptıkları esterlerdir. Suda ayrı faz yapar ve organik çözücüler ile çözünebilirler. Gres esas olarak yağ ile aynı maddeden oluşmakla beraber ısı ve ezilmelere karşı dış baskılara karşı mukavemetin artması için içerisinde kısmen yoğunluğu arttırıcı maddeler katılır.Yağ ve gres sudaki çözünürlüğünün az oluşu nedeni ile sıvı fazdan ayrılma eğilimi gösterir ve üst faz oluşturur. Suda ayrışmaları yavaştır ve ortamdan kolayca gitmez.

Su ve Atık sularda katran ve petrol kökenli yağların analizi: Su ve atık sulara petrol ve petrol ürünleri petrokimya endüstrisi rafineleri ve taşımacılık yapan yerlerden karışmaktadır. Petrol, su yüzeyinde çeşitli kalınlıklarda film oluşturarak gaz alışverişini engellemekte, çok az miktarlarda bile su yüzeyinde gök kuşağı benzeri bir görünüm vermektedir. Ham petrol yada daha düşük petrol fraksiyonları ile temas halinde olan su ortamında, önemli miktarda toksik hidrokarbonlar bulunabilir.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri