Doğal su ve atık sularında fosfor genelde fosfatlar halinde bulunur. İçme suyu arıtımı sırasında küçük miktarlarda kondanse fosfatlar suya ilave edilir. Temizlik amacıyla kullanılan sular ise daha büyük miktarlarda kondanse fosfat suya ilave edilmektedir. Ortofosfat bileşikleri zirai alanlara gübre olarak verilir ve yağmur suları ile zirai alanlardan yüzeysel sulara taşınırlar. Organik fosfor bileşikleri ise biyolojik prosesler sonucu oluşur. Fosfor mikroorganizmaların büyümesi için gerekli elementlerden birisidir. Fosforun büyümeyi kısıtlayıcı nutrient (besleyici madde) olması nedeni ile bazı mikro ve makro oganizmaların istenmeyen miktarda gelişimine yol açar.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri